KAPI ZA OČI I RASTVORI ZA SOČIVA, Alkaloid

PROCULIN ADVANCE TEARS
PROCULIN ADVANCE TEARS KAPI ZA OČI I RASTVORI ZA SOČIVA
Proculin Tears Advance kapi za oči na bazi 0, 4% natrijevog hijaluronata i vodenih destilata su sterilna otopina za okularnu primenu, s fiziološkim pH. Sadržavaju vodene destilate ginka (GIngko...
 550,00 RSD
PROCULIN lens 400ml
PROCULIN lens 400ml KAPI ZA OČI I RASTVORI ZA SOČIVA
Sastаv Nаtrijum hijаluronаt (0, 025%) Poliheksаmetilen bigvаnid (0, 0001 %) Mirаpol A15 Nаtrijum edetаt Polimer metiloksirаn Fаrmаceutski oblik Rаstvor Indikаcije Višenаmenski rаstvor zа...
 849,00 RSD