OPTIMUM D3

990,00  RSD (sa PDV-om)
Isporuka besplatna za kupovine iznad 2999din za poružbine iz Srbije

Opis

Optimum D3 1000, 60 kapsula

Vitamin D, njegovi aktivni metaboliti i analozi predstavljaju grupu jedinjenja sa brojnim funkcijama u organizmu. Primarna uloga vitamina D je u metabolizmu kalcijuma i fosfora.

Danas se zna da vitamin D smanjuje fiziološku aktivnost parathormona (PTH) i to na dva načina: direktno, delovanjem na ćelije paratireoidnih žlezdi i indirektno, preko hiperkalcemije (1). Poznato je da vitamin D učestvuje u izgradnji i formiranju kostiju. Delujući na osteoblaste, preko vitamin D receptora (VDR), povećava sintezu osteokalcina, alkalne fosfataze (ALP) i kolagena tip I. Dejstvo vitamina D na osteoklaste je dvojako: indirektno - preko osteoblasta i direktno - supresijom diferencijacije promijelocita u monocite, koji su prekursori osteoklasta (2).

Regulacijom metabolizma kalcijuma u mišićnim ćelijama, vitamin D deluje na mišićno tkivo, što je značajno za procese kontrakcije i relaksacije mišićnih vlakana (3). Pored ove endokrine funkcije, vitamin D ima i brojne parakrine funkcije koje ostvaruje kontrolom više od 200 gena, uključujući i gene odgovorne za regulaciju procesa mineralizacije i diferencijacije ćelija i regulaciju procesa apoptoze i angiogeneze , normalni razvoj i funkciju mozga i drugih sistema. (4).

Poremećaj statusa vitamina D se može manifestovati kao insuficijencija (nedostatak), nedovoljnost (deficijencija) i hipervitaminoza. Status vitamina D u organizmu određuje se merenjem nivoa 25(OH)D u serumu.

Faktori rizika za hipovitaminozu vitamina D su: poremećaji ishrane, stil života (izlaganje suncu manje od 15 minuta dnevno), smanjenom kapacitetu za proizvodnju vitamina D3 u koži, starost i okultna malapsorbcija (česti), poremećaj funkcije bubrega, poremećaj funkcije jetre i mutacija gena za VDR (retki faktori rizika). Insuficijencija vitamina D je široko rasprostranjena i prisutna u svim regionima sveta (5). Nedostatak vitamina D ima razmere epidemije širom sveta. U različitim populcijama deficit je od 50% do 100% u posmatranim grupama (5-6).

Optimalna D3 1000 je preparat vitamina D 3 , je prirodnog porekla, sa odličnim apsorpciju. Jedna kapsula sadrži Osteoxina D3 1000 IU. (25 mg) vitamina D (holekalciferol). Preporučenog dnevnog unosa vitamina D za osobu koja se izražava na smanjenje nivoa od gustoće kostiju i osteoporoze osteopenija je 800 -1000IJ (20-25 mg / dan) (15-19).

Unos jedne kapsule Osteoxin D3 (25 mg vit D/na dan) u dovoljno dugom periodu da se nadoknadi insuficijencija vitamina D, smanjuje rizik od nastanka preloma, poboljšava neuromišićnu funkciju i smanjuje rizik od padova. Može se koristiti u prevenciji i lečenju osteopenije, osteoporoze, autoimunih, kardiovaskularnih, malignih bolesti i drugih stanja i oboljenja kod kojih je neophodna nadoknada vitaminom  D.

Optimum D3 1000  kapsule 1000 ij (25 mg) je preparat komforan za primenu, koji u samo jednoj dnevnoj dozi sadrži potrebnu količinu vitamina D za dovoljnu suplementaciju kod većine slučajeva deficijencije vitamina D.

Potrebno je pridržavati se upustva i ne sme se prekoračiti  navedena dnevna doza. Pre upotrebe Osteoxin D3 konsultovati lekara. Osteoxin D3(vit.D) se ne sme preporučiti osobama sa hiperkalcemijom, hiperparatireoidizmom i osobama alergičnim na neki od sastojaka Osteoxin D3. Trudnice i dojilje bi trebalo da primenjuju suplementaciju sa Osteoxin D3 u konsultaciji sa lekarom. Mere opreza i konsultacija lekara  potrebne su kod osoba koje koriste tiazidne preparate, kardiotonične glikozide, rifampicin, izoniazid, fenitoin, barbiturate. Istovremena primena kortikosteroida i Osteoxin D3 može smanjiti dejstvo Osteoxin D3 (vitamina D).  Prekomerna upotreba može izazvati neželjene efekte i potrebno je potražiti konsultaciju lekara.

U Srbiji postoji tiha epidemija deficijencije vitaminom D, kao i prisustvo sve većeg broja bolesti  koje su time uzrokovane, zbog čega je opravdana  preporuka dodatnog unosa vitamina D3 u koncentracijama koje preveniraju stanja i bolesti uzrokovane njegovom deficijencijom, a što se može ostvariti primenom proizvoda Optimum D3 1000.

Optimum D3 1000 se proizvodi po najvišim standardima dobre proizvođačke prakse u EU i u zemlji proizvođača (Poljska) se nalazi u prometu kao dodatak ishrani.

 Optimum D3 1000 je dijetetski proizvod namenjen odrasloj populaciji (preko 18godina) koji se isključivo primenjuje uz medicinski nadzor.

Informacije

Kategorije
Proizvođač

Komentari

Da li imate, ili ste koristili ovaj proizvod?
Postavite komentar

Napišite recenziju i zaradite bodove lojalnosti u vrednosti od 29,00  RSD.